Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • The Dietitian Clinic at Karolinska has vast experience in patients with inflammatory bowel disease,

  —————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

  Therese Liljebo leg. dietist, är sedan år 2000 verksam vid Dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.Hon är medlem i Dietisternas Riksförbunds Referensgrupp i gastroenterologi.Therese Liljebo ska i dagarna börja vid Karolinska Institutets forskarskola i Allmänmedicin med målet att doktorera inom diagnosområdet, Irritable Bowel Syndrome (IBS) och nutrition.

   —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  Dietistkliniken på Karolinska har stor erfarenhet av patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD.

  Behandlingsmålet för läkarna är att minska den inflammatoriska aktiviteten och inducera komplett remission. Någon botande behandling vid IBD finns dock inte; sjukdomen är kronisk och går i skov, berättar Therese Liljebo.

  – De flesta patienter är i behov av kontinuerlig medicinsk behandling. Terapiarsenalen innefattar läkemedel och nutritionsbehandling. Patienter speciellt med Mb Crohn går ofta ner i vikt beroende på diarréer, aptitlöshet, smärta på grund av förträngningar eller andra problem vilka påverkar ätandet negativt.

  – Nutritionsbehandlingen syftar till att förbättra patienternas nutritionsstatus vid skov, inför operation och delvis för bibehållen remission samt öka patienternas livskvalitet.

  – Till terapiarsenalen räknar vi också Antisekretorisk faktor (AF) i form av Salovum äggpulver eller SPC Flakes, trots att AF inte är ett läkemedel utan ett medicinskt livsmedel, f.ö. den första produkten i Europa som klassificerats som Medical Food. I Stockholms län är Salovum förkrivningsbart via beställningsportalen sedan ett par år tillbaka vilket har underlättat medlets användning.

  – Vi dietister sätter aldrig in Salovum på egen hand, utan att först ha rådgjort med behandlande läkare, betonar Therese Liljebo.

  Antisekretorisk faktor

  AF, Antisekretorisk faktor är ett protein som reglerar vatten- och jontransporten över cellmembranen, har en antiinflammatorisk effekt och utgör en fundamental del av vätskebalansen i kroppen. AF finns som flingor (SPC Flakes) och som äggpulver (Salovum). Pulvret framställs och frystorkat av äggulor från hönor som matats med specialprocessat spannmål. Skillnaden är att medan flingorna stimulerar den kroppsegna produktionen av AF, utgör äggpulvret redan färdigframställd AF.

  – Salovum, förskrivningsbart via Beställningsportalen, Stockholms läns landsting, ges alltid i samråd med läkare. Dosen varierar från tre (startdos) till tolv påsar per dag. En stor fördel är frånvaron av biverkningar.

  – Hos patienter med inflammation större utbredning av Morbus Crohn inflammation i colon har vi hos ungefär hälften av patienterna sett tendenser till gynnsam effekt av Salovum. Vi har t.ex. sett fall där kroppsvikten ökat från 42 kg till 46 kg på mindre än ett år med en samtidig minskning av calprotektin från 4000 till 30 och där antalet tarmtömningar under samma period gått från 10-12 ner till 2 per dygn.

  – Det är dock angeläget att påpeka att vi inte gjort några vetenskapliga utvärderingar av effekten av Salovum.

  Tänka utanför boxen

  Det är bra att inte enbart tänka läkemedel vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Att kunna försäkra patienten att Salovum är biverkningsfritt, är en stor fördel, avslutar hon.

   

  COB

   

  Citatruta:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ”Ungefär 0,5–1 procent av den svenska befolkningen har i dag inflammatorisk tarmsjukdom; en sjukdom som är kronisk och drabbar alla åldrar.  

  – – –

  Sammantaget med att sjukdomarna är kroniska, ibland med ett allvarligt förlopp och drabbar alla åldrar uppfyller inflammatorisk tarmsjukdom kriterierna för att vara en ny folksjukdom.”

  Källa: Annika Brinkberg Lapidus, med dr, överläkare, Mag-tarmcentrum Ersta sjukhus, Stockholm, Läkartidningen nr 45/2009 volym 106

  Faktaruta:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Kort om IBD

  Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD ”Inflammatory Bowel Diseases”, innebär en kronisk inflammation i tarmens slemhinna (mukosa). Sjukdomsorsaken är okänd, men både arv och miljö har betydelse. De inflammatorisk tarmsjukdom innefattar:

  •   Ulcerös kolit

  •   Crohns sjukdom

  •   Oklassificerad kolit, ”Inflammatory bowel disease unclassified”, IBD-U.

  Även mikroskopisk kolit och lymfocytär kolit räknas ibland in i IBD.

  IDB är en livslång sjukdom, som ofta debuterar vid 15-40 års ålder. Den går vanligen i skov med längre perioder av ringa eller ingen sjukdomsaktivitet.

  Studier visar att cirka 20 procent av patienterna med Crohns sjukdom utvecklar kronisk oavbruten sjukdomsaktivitet. För ulcerös kolit är siffran mycket lägre.

  Leave a reply →