Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search

POA Pharma Scandinavia AB. Medisinske kompetanseområder for helse og et bedre liv.

Reseptpliktige legemidler, cosmeceuticals, , nutriceuticals samt medisinsk tekniske hjelpemidler, det er kort fortalt hva POA Pharma arbeider med. Produktene er fordelt på et titalls kompetanseområder, terapigrupper hvor POA Pharma har erfaring, kunnskap og kontakter – og her følger vi utviklingen. Kompetanse er å anvende kunnskap, skjønn og ansvar.
Vår foretningside er å tilby unike medisinske produkter med terapeutisk verdi, er akseptert og blir verdsatt av helsetjenesten, pasienter og pårørende i norden. Vårt sortiment utvides; flere produkter ligger til registrering og vi er i forhandlinger med et antall internasjonale produsenter. Vår ambisjon er å være lydhøre. Ta gjerne kontakt med oss om du savner noen produkter. Finnes de, skaffer vi dem.

Kompetanseområdene kan bli flere. POA Pharma vokser.

Anestestesi

Anestestesi betyr bedøvelse. Det finnes tre typer av anestesi:
-Narkose, generell anestesi, innebærer at pasienten er i så dyp søvn at pasienten ikke er i stand til å vite hva som foregår.
-Lokalbedøvelse vil si at bare en…

Gastro

«Mennesket er en tarm omgitt av en kropp» – har noen sagt. I mage-tarmkanalen foregår vårt næringsopptak. Sykdommer i dette store og komplekse organsystem er vanlig, som til eksempel magesår, gallesten besvær, gulsott av ulike…

Kardiologi

Kardiologi er en medisinsk spesialitet som befatter seg med sykdomstilstander i hjertet og dets blodårer. Spesialområdet inndeles gjerne i medfødte hjertesykdommer, koronarsykdommer…

Kvinne helse

«Kvinner får dårligere behandling enn menn» – Delvis sant, delvis en myte. Kvinners helse er et prioritert område for POA Pharma. De nordiske landene er forbilder og brukes som mål på god kvinne helse.  Ingen steder i verden er mødre…

Metabolske sykdommer

Næringstilførsel med et medisinsk formål på spesifikke metabolske indikasjoner. Slik kan man karakterisere Metabolic diseases, ett kompetanseområde som tidigere ble kalt Diettbehandling. Området er vitenskapelig basert…

Misbruk

De fleste mennesker klarer å drikke alkohol uten å få problem og uten at helsen  påvirkes, mens andre havner på en risikabel og et skadelig konsumentnivå. Misbruk defineres ved at minst et av følgende kriterier oppfylles…

Nevrologi

Mer unikt enn ditt fingeravtrykk er hvordan din hjerne er utviklet. Innen dette kompetanseområde har POA Pharma samlet produkter som berører nevrologiske sykdommer, psykiske lidelser og avhengighetstilstander…

Urologi

Det er hevdet i en nyere studie at behov for nattlig vannlating er en markør for lavere overlevelse. Urologi, en relativt ung kirurgisk spesialitet, er læren om begge kjøns urinorgan samt mannens kjønnsorgan…

ØNH

Titanen Atlas tapte kampen mot gudene. Som straff fikk han bære himmelen på sine skuldre. Kompetanseområdet Head & Neck tangerer Oral Medisin og Onkologi. Området omfatter øre-nese-halssykdommer inklusiv…