Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Naltrexone POA Pharma

  Naltrexone POA Pharma

  Naltreksoni on spesifinen opioidiantagonisti, jolla on vain vähän agonistivaikutusta. Se kilpailee stereospesifisesti opioidireseptoreista, jotka sijaitsevat pääasiallisesti keskus- ja ääreishermostossa.
  Naltreksoni sitoutuu kompetitiivisesti näihin reseptoreihin ja toimii täten elimistön ulkopuolelta tuotujen opioidien antagonistina.

  Naltreksonihoito ei aiheuta fyysistä tai psyykkistä riippuvuutta. Opioidiantagonismille ei ole
  havaittu kehittyvän toleranssia. Naltreksoni vähentää retkahduksia ja tukee pidättymistä
  opioideista. Naltreksoni ei saa aikaan vastenmielisyyttä eikä aiheuta reaktioita opioidien käytön
  seurauksena. Naltreksoni ei siten aiheuta disulfiraamin kaltaista reaktiota. Naltreksonin
  vaikutusmekanismia alkoholismin hoidossa ei ole täysin selvitetty, mutta endogeeniseen
  opioidijärjestelmään kohdistuvaa vaikutusta pidetään tärkeänä. On esitetty hypoteesi, että
  alkoholin juominen lisääntyy, koska alkoholi stimuloi endogeenista opioidijärjestelmää.
  Naltreksoni ei saa aikaan vastenmielisyyttä eikä aiheuta disulfiraamin kaltaista reaktiota
  alkoholinkäytön jälkeen. Naltreksonihoidon pääasiallinen vaikutus alkoholiriippuvaisilla potilailla
  on pienentynyt riski alkaa juoda hallitsemattomasti pienenkin alkoholimäärän nauttimisen jälkeen.
  Hoito antaa potilaalle "toisen mahdollisuuden" välttyä muutoin toisiaan vahvistavista juomaan lankeamisesta ja täydellisestä kontrollin menetyksestä. Naltreksonilla näyttää olevan myös
  ensisijaista himoa vähentävä vaikutus, koska sillä on hillitsevä vaikutus yksittäisten pienten
  alkoholimäärien nauttimisen jälkeen.

  Käyttöaiheet
  Alkoholista vieroituksen tukihoitoon alkoholiriippuvuuden hoidossa.

  Annostus ja antotapa

  Aikuiset
  Naltreksonihoidon aloittaa ja sitä valvoo asiaan perehtynyt lääkäri. Suositusannos
  alkoholivieroituksen tukihoidossa on 50 mg vuorokaudessa (1 tabletti).
  Koska naltreksonihydrokloridi on tukihoito ja täydellinen paraneminen alkoholiriippuvuudesta vaihtelee
  yksilöittäin, hoidon kesto on yksilöllinen. Aloitusjakson tulisi olla 3 kuukautta, mutta
  pidempiaikainen lääkitys saattaa olla tarpeen.

  Lapset ja nuoret (< 18-vuotiaat)
  Naltreksonin käyttöä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei suositella, koska tiedot
  turvallisuudesta ja tehosta puuttuvat.

  Iäkkäät potilaat
  Tiedot naltreksonin turvallisuudesta ja tehosta iäkkäille ovat riittämättömät tässä käyttöaiheessa.

  Pakkaustyyppi ja pakkauskoot
  Naltrexone POA Pharma 50 mg kalvopäällysteiset tabletit on pakattu valkoiseen
  läpinäkymättömään PVC/PE/Aclar – Alu –läpipainopakkaukseen tai Alu-Alu
  –läpipainopakkaukseen, jossa on 7, 14, 28, 30, 50 ja 56 tablettia.
  Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

  Lisätiedot
  Pharmaca Fennica, www.fimea.fi

  Leave a reply →