Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Akineton

  Akineton

  Akineton on ns. antikolinerginen lääke jota käytetään Parkinsonin taudin hoidossa.
  Lääkettä voidaan käyttää myös muiden lääkkeiden (neuroleptien) aiheuttamiin ekstrapyramidaalioireisiin.

  Akineton sisältää biperedeeniä. Biperideeni on antikolinerginen aine, joka vaikuttaa lähinnä keskushermostoon. Sen perifeeriset vaikutukset ovat vähäiset atropiiniin verrattuna. Biperideeni sitoutuu kilpailevasti perifeerisiin ja sentraalisiin muskariinireseptoreihin (etenkin M1-reseptoreihin).
  Parkinsonismissa on kyse kolinergisten ja dopaminergisten järjestelmien tasapainon häiriöstä johtuen dopamiinin puutteesta striatumissa. Biperedeeni vaikuttaa häiriintyneeseen tasapainoon ja vaikuttaa ennen kaikkea jäykkyyteen mutta myös vapinaan. Vaikutus kohdistuu myös vegetatiivisiin oireisiin sekä vähemmässä määrin akinesiaan.

  Imeytyminen:
  Maksimaalinen plasmakonsentraatio 4,0 ng/ml, annettaessa biperideenihydrokloridia (4 mg vastaten 3,59 mg biperedeeniä) suun kautta, saavutetaan 1,5 tunnissa. Hyötyosuus on noin 33%.
  Biperideeni sitoutui plasman proteiineihin 94 %:sti naisilla ja 93 %:sti miehillä.

  Metabolia:
  Ilmeinen jakautumistilavuus oli 24 ± 4,1 l/kg. Tärkein biperideenin metaboliitti syntyy sivusyklin hydroksylaation kautta bisyklissä (60 %) ja jonkinasteista hydroksylaatiota tapahtuu myös biperideenirenkaassa (40 %). Muuttumatonta biperideeniä ei todettu virtsassa.

  Eliminaatio:
  Terminaalinen elimaation puoliintumisaika plasmassa on 24,3 h (6 potilaan keskiarvo, ikä 23 – 27 vuotta) annettaessa 4 mg biperideenilaktaattia kerta-annoksena laskimoon. Annettaessa biperideenihydrokloridia kerta-annoksena suun kautta, arvot ovat 11 – 21,3 h nuorilla vapaaehtoisilla ja 23,8 – 36,6 vanhuksilla. Vakaassa tilassa (2 x 2 mg biperidinihydrokloridia 6 päivän ajan) puoliintumisajat olivat 15,7 – 33,3 h nuorilla vapaaehtoisilla ja 26,3 – 40,7 h vanhuspotilailla. Plasmapuhdistuma oli 11,6 ± 0,8 ml/min/kg. Biperideeni erittyy äidinmaitoon, jossa pitoisuudet voivat olla samat kuin äidin plasmassa.

  Annostus ja antotapa:
  Parkinsonismi. 1/2-2 tabl. 3-4 kertaa päivässä (enintään 16 mg päivässä), 2(-4) inj. im tai erittäin hitaasti iv tasaisin välein päivän kuluessa.
  Lääkkeiden aiheuttamat ekstrapyramidaalioireet. Aikuiset 1/2 – 1 (-2) tabl. 1 – 4 kertaa päivässä, korkeintaan 9 tabl. vuorokaudessa; 1/2-1 (-2) inj. im tai erittäin hitaasti iv.
  Lapset: 3-15 v. 1/2-1 tabl. 3 kertaa päivässä; 1/2-1 inj. hitaasti iv. osittain glukoosiliuokseen kombinoiden
  Aivoarterioskleroottisille potilaille, vanhuksille ja sekavuuteen taipuville potilaille suositellaan annoksen korottamista hitaasti, koska he reagoivat herkästi lääkeaineisiin.

  Pakkaustyyppi ja pakkauskoko
  100 tablettia PVC/alumiiniläpipainopakkauksessa.

  Lisätiedot:
  Pharmaca Fennica, www.fimea.fi

  Leave a reply →