Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • EMSELEX OMFATTAS ÅTER AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN, EFTER BESLUT FRÅN FÖRVALTNINGSRÄTTEN

  Bakgrund

  TLV beslutade att Emselex skulle undantas från Läkemedelsförmånen fr.o.m. 1:e februari 2015. POA Pharma Scandinavia (bolaget) överklagade beslutet från TLV och yrkade i första hand att beslutet skulle undanröjas i sin helhet eftersom den verksamma substansen skiljer sig från andra liknande läkemedel samt att TLV brustit i sin kommunikation med Bolaget inför beslutet.

  Förvaltningsrättens bedömning:

  Förvaltningsrätten prövade inledningsvis frågan huruvida TLV fullgjort sin kommuniceringsskyldighet under handläggningen av ärendet hos myndigheten. Förvaltningsrätten kom fram till att TLV inte fullföljt kommuniceringsskyldigheten och att detta inte var försvarbart, särskilt då nya dokument framkom under domstolsprocessen.

  De undanhållna uppgifterna var relevanta uppgifter som TLV dessutom hänvisade till i sin beslutsmotivering.

  Mot bakgrund härav, samt med hänsyn till den restriktivitet som får anses påkallad vid tillämpning av undantag från kommuniceringsskyldigheten, fann förvaltningsrätten att något undantag från nämnda skyldighet inte föreligger.

  Enligt förvaltningsrätten har TLV därmed inte handlagt ärendet i enlighet med 17 §

  förvaltningslagen. Det har inte framkommit något i målet som visar att bristen saknat betydelse för ärendets utgång.

  Förvaltningsrätten fann därmed att beslutet inte tillkommit i laga ordning och att det därför ska undanröjas.

   

  Leave a reply →