Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Ropivacaine BioQ

  Ropivacaine BioQ

  Ropivacaine BioQ

  Ropivacaine BioQ 2mg/ml infusionsvätska, lösning i administreringssystem.

  Klar,färglös lösning i en bälgflaska, innesluten i dispenser 

  Indikation:

  (RopivacaineBioQ infusionspump) avsedd för akut postoperativ smärthantering hos vuxna:

  Kontinuerlig sårinfiltration

  Bibehållen kontinuerlig perifer nervblockad genom kontinuerlig infusion.

  Aktiv substans:

  Den aktiva substansen är ropivakainhydroklorid. Varje ml innehåller 2 mg ropivakainhydroklorid.

  Dosering och administrering:

  (Vuxna) Dispeser, Ropivacaine BiQ infusionspump ger en flödeshastighet på ca 5ml/tim under högst 48 timmar.

  Administeringssätt:

  För perineural användning och infiltration. För att bibehållakontinuerlig perifer nervblockad genom kontinuerlig perineural infusion rekommenderas följande teknik:

  Först etableras blockad med ropivacaine 7,5 mg/ml, om detta inte har utförts perioperativt. Analgesi upprätthålls sedan med RopivacaineBioQ. För kontinuerlig sårinfiltration ska en fenestrerad kateter placeras i såret under operation.

  Förpackning:

  Ropivacaine BioQ är en klar färglös infusionsvätska, lösning i administreringssystem Readyfusor infusionspump i en orangefärgad cylinder med svartlock på båda sidor. Den är utformad för attinrymma en genomskinlig bälgflaska (HDPE) med 250 ml ropivakainhydrokloridmonihydrat infusionsvätska. En latexfri slang med luerlåskoppling är permanent ansluten till infusionspumpen.

  Varje förpackning innehåller en Ropivacaine Readyfusor infusionspump och en väska samt ett steril set. Settet innehåller en steril, latexfri fenestrerad kateter för placering i såret. ( längd 6,5cm eller 15 cm)

  Leave a reply →