logo
Search

POA Pharma är ett ungt, snabbt växande, lönsamt och unikt internationellt “Health Care” företag, med sin bas i Norden.

Brief History

POA introducerades i Mars 2011 med egna kontor i Göteborg (Huvudkontor), Hillerød, Bergen och Helsinki. 2016 har POA även ett kontor i vancouver, WA, USA.

POA arbetar inom 3 strategiska områden:
Norden
POA Pharma har egna kontor och egen marknadsorganisation i de fyra Nordiska länderna . POA representerar 14 läkemedelsproducenter från 11 länder. Produkterna är placerade i 9 olika kompetensområden.

Export

POA Pharma exporterar egna produkter inom området Medicinsk Nutrition via 11 externa distributörer som representerar 48 länder. I USA och Canada distribueras dessa produkter via POA Pharma North America. POA har även de globala rättigheterna för Antisekretorisk Faktor.

Central Marknadsföring och Utveckling
POA Pharma har egen utveckling av produkter för behandling av Medfödda Metabola sjukdomar. Utveckling och produktion sker i Sverige, Italien och Tyskland.

På taktisk nivå arbetar POA med nio kompetensområden. 
Trots att POA är ett ungt företag har POAs management mer än 100 år av gemensam erfarenhet i marknadsföring av Diagnostika, Medicinsk Nutrition, Läkemedel och OTC produkter.

Ett Boutique företag

POA Pharma är ett marknadsorienterad Boutique Healthcare företag som arbetar gentemot sjukvårdens professionella organisationer samt apotek. Boutique är franska för “shop”, via latinets apothēkē, “storehouse”. I vardagsspråk står en boutique för ett specialiserat företag med ett unikt koncept. “En Boutique är där du kan förvänta dig att bli positivt överraskad då du upplever något som ett genomsnittlig företag inte kan erbjuda.”

Ett Flexibelt företag

POA anpassar sig till sjukvårdens behov och om det krävs kan man utöka sina resurser med till företaget associerade specialister. Detta synsätt har implikationer för hur företaget betraktar sina produkter. POA Pharma äger inte alltid sina produkter vilket innebär att de inte skall säljas till varje pris. POA ser snarare produkterna som medel att lösa sjukvårdens och patienternas problem. Detta synsätt tillåter oss att vara flexibla mot våra kunder.
Vi kanske inte alltid har alla lösningar på kundernas problem men vi vet var vi kan finna dem.

Ett Forsknings och produkt Utvecklings företag

Ett utvecklings företag inom IEM området där olika trender kan ses:

 • – Mer screening i fler länder ger som resultat fler patienter för behandling.
 • – Patienterna blir äldre och behandlingen livslång.Idag är de älsta behandlade PKU patienterna i Europa 45 – 50 år.
 • – Man behandlas inte längre bara barn och tonåringar utan även medelålders och äldre.
 • – PKU samhället blir mer differentierat och varje grupp har sina speciella behov.

Denna nya situation kräver nya idéer och dietära lösningar liksom en allt större variation i behandlingen.

2102 och 2013 introducerade POA ett eget PKU Koncept utvecklat i samarbete med Skandinaviska dietister. Målet var inga kompromisser vad gäller kvalitet, variation och ny teknik. I utvecklings och produktions termer betyder detta mindre och mer differentierade volymer – det finns ett outtalat behov av ett boutique tänkande, ett koncept som skiljer sig från det klassiska sättet att tänka..

Tina Madsen Sandstöm (CEO)

Tina Madsen Sandström, CEO POA Pharma Scandinavia AB, Director of the board of POA Pharma Scandinavia AB, POA Pharma North America and POA Consulting Scandinavia AB. Born 1965, Merkonom. Educated at Hillerød Business School. 30 years of experience within the Pharmaceutical industry. Earlier positions: Managing Director for Pharma-Vinci A/S. Member of the branch organisation BFID. CEO for Vitaflo Scandinavia AB. Director of the board of Vitaflo Scandinavia AB.

“POA Pharmas kompetens områden reflekterar våra ambitioner att kunna svara upp.”

”Vår mission att erbjuda unika medicinska produkter uppskattas av såväl läkare, sjuksköterskor, dietister liksom av patienterna och deras anhöriga. Vår produktlista utökas konstant. Fler produkter är under registrering och förhandlingar pågår ständigt med nya producenter. POA vill bidra till en bättre sjukvård, en bättre hälsa och en bättre livskvalitet för de patienter som behandlas med våra produkter.

För tillfället finns dessa kompetensområden

 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Female Care
 • Gastro
 • ENT
 • Metabola sjukdomar
 • Missbruk
 • Neurologi
 • Urologi

Ett Nordiskt företag

POA Pharma är ett Nordiskt läkemedelsföretag med sin bas i Norden. POA har egna kontor och en egen marknadsföringsorganisation i samtliga nordiska länder. Vi kan och har en lång erfarenhet av den Nordiska sjukvårdsmarknaden och känner väl gällande regelverk.

Poa_Top_Eng

Det finns en anledning till att vi heter POA Pharma Scandinavia.
POA Skannar de Nordiska marknaderna!

Ett Internationellt företag

POA Pharma samarbetar med POA Consulting, huvudägare av POA Pharma, på det internationella planet. POA Consulting grundade och organiserar GHN, Global Healtcare Network som är specialiserat på ”Product and Distributor Search”. GHN är en non-profit organisation som monotorerar 25 länder på fem kontinenter. Resultatet av detta internationella nätverk är att POA Pharma har tillgång till ett brett produktutbud från ett stort antal internationella producenter.

2016 representerade POA 14 producenter från 11 länder, i Norden; Canada, Tyskland, Italien, Indien, Irland, Japan, Scweiz, Spanien, Sverige, UK, USA.

POA Pharma distribuera sitt eget metabola sortiment via distributörer i 48 länder utanför Norden.

I Canada och USA via sitt eget dotterbolag POA Pharma North America.

Vi har en internationell kontaktyta helt jämförbar med de stora läkemedelsföretagen, ett faktum som ibland gör oss mer kända utanför Norden än på hemmamarknaden.

Trots vår relativa litenhet kan vi erbjuda ett brett sortiment inom nio olika områden.

Ingen tillfällighet

POA Pharmas lyckosamma export verksamhet är ingen tillfällighet. Den reflekterar Roland Sandströms 40 åriga erfarenhet från olika positioner inom den internationella läkemedelsindustrin. Jag vill citera från en rapport ur Price Waterhouse Coopers, Pharma 2020, som säger:

”By 2020 the current role of the pharmaceutical industry’s sales and marketing workforce will be replaced by a new model as the industry shifts from a mass-market to a target-market approach to increase revenue.”

-Jag menar att vi redan är där.

Roland

Roland Sandström (COB)

Roland Sandström, chairman of the board of POA Scandinavia AB, POA Pharma North America, POA Consulting Scandinavia AB. Born 1946. Founder and majority owner of POA Pharma Scandinavia AB. Master of political Science at the university of Lund. Articles, lectures and books (The Customer as a Friend) in organisations theory and marketing. 40 years of experience within the international Pharmaceutical industry. Earlier positions: Managing Director for Meda Sweden, board member of LSAB and LIF. COB of Vitaflo, director in the Board of Navamedic, Founder of ”The Global Healthcare Network (GHN)”.