logo
Search

Näringstillförsel av medicinska skäl på strikta metabola indikationer.

Så skulle man kunna karaktärisera Metabolic diseases, ett kompetensområde som tidigare bl.a. kallades Dietbehandling. Området är vetenskapligt baserad utveckling och tillförsel av kost för prevention och behandling av ämnesomsättningsstörningar som obehandlade leder till sjukdom och för tidig död. Ämnet är tvärvetenskapligt och berör många ämnesområden såsom biokemi, molekylärbiologi, fysiologi, medicin, toxikologi, livsmedelsvetenskap, epidemiologi och folkhälsovetenskap.

Fler produkter inom kompetensområdet är under registrering eller under prelansering