logo
Search

``Människan är en tarm omgiven av en kropp`` – har någon sagt.

Via mag-tarmkanalen sker vårt näringsupptag. Sjukdomar i detta stora och komplexa organsystem är vanliga, som exempelvis magsår, gallstensbesvär, gulsot av olika orsaker och karaktär, matsmältningsproblem, inflammatoriska tarmsjukdomar, irriterad tjocktarm (colon irritabile) och tumörsjukdomar.    Det medicinska fackuttrycket för mag-tarmområdet är gastroenterologi. Området tillhör den vetenskapliga disciplinen invärtesmedicin.

Fler produkter inom kompetensområdet är under registrering eller under prelansering