logo
Search

Anestesi betyder att inte känna. Det finns två huvudvägar att uppnå detta inom medicinen:

  • Narkos, generell anestesi, innebär att försätta patienten i så djup sömn att vederbörande inte förmår känna någonting av vad som försiggår.
  • Lokalbedövningsmedel, som blockerar alla smärtimpulser. En väl fungerande bedövning medger att patienten kan, om denne så önskar, vara helt vaken

Fler produkter inom kompetensområdet är under registrering eller under prelansering