Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search

Missbruk

De flesta människor klarar att dricka alkohol utan att få problem och utan att hälsan påverkas, medan andra hamnar på en riskabel och skadlig konsumtionsnivå. Missbruk föreligger om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod:

  • Oförmåga att fullgöra sina skyldigheter på arbetet eller i hemmet.
  • Upprepat bruk som medför stor risk för fysisk skada, t.ex. rattfylleri.
  • Upprepade problem med rättvisan under berusning. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur.