Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search

POA Pharma Scandinavia AB. Medicinska kompetensområden för hälsa och bättre liv

Receptläkemedel, cosmeceuticals, nutriceuticals, samt medicintekniska hjälpmedel, det är kortfattat vad POA Pharma arbetar med. Produkterna är samlade i ett tiotal kompetensområden, terapigrupper där POA Pharma har erfarenhet, kunskaper och kontakter – och där vi följer utvecklingen. Kompetens är att tillämpa kunnande, omdöme och ansvar.

Vår affärsidé, att erbjuda unika medicinska produkter av terapeutiskt värde, är uppskattad av sjukvården, patienter och anhöriga i Norden. Vårt sortiment breddas; flera produkter är under registrering och där pågår förhandlingar med ett antal internationella tillverkare. Vår ambition är att vara lyhörda. Kontakta oss om produkter du saknar. Finns de, skaffar vi dem.

Kompetensområden kan bli fler. POA Pharma växer.

Anestesi

Anestesi betyder att inte känna. Det finns två huvudvägar att uppnå detta inom medicinen:
Narkos, generell anestesi, innebär att försätta patienten i så djup sömn att vederbörande inte förmår känna någonting av vad som försiggår…

ENT

Titanen Atlas förlorade kampen mot gudarna. Som straff fick han bära himlen på sina axlar. Kompetensområdet ENT tangerar Oral Medicin och Onkologi. Området omfattar öron-näsa-halssjukdomar inklusive…

Female Care

”Kvinnor får sämre sjukvård än män” – Delvis sant, delvis en myt.Kvinnors hälsa är ett prioriterat område för POA Pharma. De nordiska länderna är visserligen förebilder och mönstersamhällen för kvinnohälsa. Ingenstans i världen är mödra…

Gastro

”Människan är en tarm omgiven av en kropp” – har någon sagt. Via mag-tarmkanalen sker vårt näringsupptag. Sjukdomar i detta stora och komplexa organsystem är vanliga, som exempelvis magsår, gallstensbesvär, gulsot…

Kardiologi

Kardiologi är läran om hjärtats funktion och sjukdomar.
Hjärtat är ett vitalt organ som cirkulerar blodet i det slutna omlopp som bildas av blodkärlen. Pumpkraften gör att blodtrycket hålls uppe. Kardiologer är…

Metabola sjukdomar

Näringstillförsel av medicinska skäl på strikta metabola indikationer. Så skulle man kunna karaktärisera Metabolic diseases, ett kompetensområde som tidigare bl.a. kallades Dietbehandling. Området är vetenskapligt baserad…

Missbruk

De flesta människor klarar att dricka alkohol utan att få problem och utan att hälsan påverkas, medan andra hamnar på en riskabel och skadlig konsumtionsnivå. Missbruk föreligger om minst ett av…

Neurologi

Mer unikt än ditt fingeravtryck är hur din hjärna är utvecklad. Inom detta kompetensområde har POA samlat produkter som berör neurologiska sjukdomar, psykiska störningar och beroendetillstånd. Inte sällan…

Urologi

Att behöva gå upp och kissa på natten är en markör för sämre överlevnad, hävdar en ny studie. Urologi, en relativt ung kirurgisk specialitet, är läran om båda könens urinorgan samt mannens…