Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Breakthrough for Antisecretory Factor at the world congress for Ménière’s disease.

  Sammanlagt 550 ÖNH-specialister från 52 länder hade samlats i Rom den 17-20 oktober för att delta i

  7th International Symposium on Meniérès Disease and Inner Ear Disordes.

  AF finns som SPC Flakes och Salovum.

      SPC kan sägas vara en vaccinering då det aktiverar och stimulerar produktionen av kroppseget AF. SPC Flakes framställs genom en patenterad metod, en hydrotermisk process.

      Salovum är en extern tillförsel av AF. En hönsras ges AF-aktiverade foder. Detta leder till att hönsen får en hög nivå av AF som de för vidare till kycklingarna genom äggulan som tas om hand och spraytorkas.

   

  ……………..……Meniérè-symposiet om AF i siffror …………..………..

  Göteborg pilotstudie

  Antal patienter 24, varav 12 förbättrade

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E

  Antal patienter 27, varav 14 förbättrade

  Lesser T, Leong S, Narayan S

  Antal patienter 39, varav 23 förbättrade 

  Teggi R, Marcelli V

  Antal patienter 25, varav 16 förbättrade (studien pågår, ej publicerad) 

  …………………………………………….…………………………………

  Här följer minisymposiets presentationer i sammanfattning. Kontakta POA Pharma AB för bildmaterial från symposiet.

   

  Sverige

   

  Jan G Bruhn, farm. dr och adjungerad professor vid Linnéuniversitetet i Kalmar,

  inledde sitt anförande med en tillbaka blick och en definition av AF.

      Antisekretorisk faktor (AF) är ett protein som utsöndras i plasma och andra vävnadsvätskor hos däggdjur.  

      En mer än 20-årig svensk grundforskning (Lange och Lönnroth) ligger bakom upptäckten av detta kroppsegna protein (41-kDa) som har betydelse för olika sekretoriska och inflammatoriska tillstånd.

       Protein AF har en kraftig effekt när det gäller att motverka olika typer av sekretion. Den kliniska betydelsen har studerats vid olika sjukdomar där
en störd vätsketransport har stor betydelse, t ex vid olika mag-tarmsjukdomar, diarrétillstånd och Mb Ménière.

      Protein AF har även antiinflammatoriska egenskaper vilket visats i studier på in inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), vid reumatiska sjukdomar och mastit (mjölkstockning).

      Nyligen publicerade amerikanska studier beskriver att protein AF sannolikt har en funktion vid reglering av vårt immunsystem. 

      Forskningen har lett fram till medicinska livsmedel med klinisk användning. En av dessa produkter är SPC Flakes, Specially Processed Cereals.

      Jan Bruhn redogjorde därefter för de tidiga svenska studierna. Efter en inledande pilotstudie (1) startade den första invändningsfria kliniska Meniérè-studien av Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E. (2).

   

  Resultaten blev startskottet för såväl användning av AF som kliniska prövningar vid sjukdomen.

      Hanner, Rask-Andersen, Lange och Jennische genomförde en randomiserad, dubbel-blind och placebokontrollerad studie på 51 vuxna patienter, 27 patienter på AF(SPC Flakes) och 24 på kontrolldiet.

       Sjukdomens svårighet klassificerades enligt med American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) graderingssystem.

      14 av de 27 patienterna i SPC Flakes-gruppen rapporterade minskad yrsel, jämfört med 2 patienter i kontrollgruppen (< 0.001). Inga biverkningar rapporterades.

   

  Storbritannien

  Tristram Lesser, chefsläkare vid Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck and Skull Base Surgery, University Hospital Aintree, Liverpool presenterade sin och medarbetarnas studie. (3)

  – Vår undersökning (2) omfattar 39 patienter (22-80 år) med diagnosen Menières sjukdom i en randomiserad, dubbel blind placebokontrollerad crossover studie. Resultatet mättes med Functional Level Scale, en sedan snart 20 år accepterad och internationellt använd 6-gradig skattningsskala vid Menières sjukdom. (Se nedan.)

  – Studien gick till så att patienterna fick SPC eller placebo flingor i identiskt lika beredning för tre månaders förbrukning. Varken läkarna eller patienterna visste vad förpackningarna innehöll. Efter ett uppehåll (”wash-out period”) på två veckor fick patienterna det andra av de två alternativen för ytterligare tre månaders förbrukning. 

  Imponerande förbättring från 5 till 2

  Resultatet är positivt. En förflyttning på Funktional Level Scale från 5 till 2 är mycket en imponerande förbättring i synnerhet som de patienter som ingick i studien försökt olika behandlingar men tidigare misslyckats, innan SPC-behandlingen.

      Menièrepatienter i studien är hämtade ur den mindredel av fallen som remitteras till specialistklinik. De lindrigare flertalet av patienterna sköts av primärvården.

  – Patienterna rapporterade en påtaglig förbättring av SPC Flakes. Inte så få av patienterna berättade att de under försöksperioden kunde känna skillnad i form av ökade besvär när de gick över från (vad de förstod var) aktiv SPC till placebo.

   ……………………………………………………………

   AAO-HNS Ménière’s Disease Functional Level Scale

  1. Min yrsel påverkar inte alls mina aktiviteter.

  2. När jag är yr måste jag upphöra med vad jag gör för en stund, men så snart yrseln försvinner kan jag återuppta mina aktiviteter. Jag fortsätter att arbeta, köra, och delta i aktiviteter som jag väljer utan begränsningar. Jag har inte ändrat planer eller aktiviteter p.g.a. min yrsel.

  3. När jag är yr måste jag upphöra med vad jag gör för en stund, men det går över och jag kan återuppta mina aktiviteter. Jag fortsätter att arbeta, köra, och delta i de flesta aktiviteter som jag väljer, men jag har behövt ändra vissa planer och behövt ta viss hänsyn till min yrsel. 

  4. Jag kan arbeta, köra, resa, ta hand om familj, eller delta i de flesta nödvändiga aktiviteter, men jag måste anstränga mig ganska mycket för att göra det. Jag måste ständigt göra anpassningar i mina aktiviteter och hushålla med mina krafter. Jag klarar knappt av det.

  5. Jag kan inte arbeta, köra eller ta hand om min familj. Jag kan inte göra de flesta aktiviteter som jag brukade göra. Även grundläggande aktiviteter måste begränsas. Jag är handikappad. 

  6. Jag har varit handikappad för ett år eller längre och/eller så erhåller jag ersättning p.g.a. min yrsel eller balansproblem.

  ……………………………………………………………………………………..

   

  Italien

  Professor Roberto Teggi, ÖNH-avdelningen, San Raffaele Scientific Institute, Milano redogjorde för sin och kollegans, V. Marcelli vid Centro Ospedaliero ”San Giovanni Bosco”, studie med AF.

  I deras försök ingår 25 patienter med diagnosen Meniérès sjukdom som utvalts från två universitetscentra ur den grupp patienter som svarat dåligt på betahistine 48 mg/dag under de senaste tre månaderna.

  Under de påföljande tre månaderna fick patienterna en kombinationsbehandling med betahistine och AF i form av SPC Flakes (1 g/Kg day).

  Resultat i sammanfattning:

  Yrselanfallen minskade från 1.8+0.7 till 0.6+0.3 per månad (p < 0.001). Speciellt 8 fall uppvisade en Efficacy Index lägre än 25 procent (32 procent), 8 fall i intervallet mellan 25 och 50 procent, 5 fall (20 procent) i intervallet mellan 50 och 75 procent och 4 fall (16 procent) högre än 75 procent. Dessutom rapporterade 4 patienter (16 procent) en minskning av yrselanfallens duration.

  ”Våra data bekräftar de studier som tidigare publicerats; en signifikant minskning av yrselanfall under behandling. 16 av våra 25 patienter en signifikant respons på behandlingen med SPC Flakes.”

   

  Moderatorns sammanfattning

  Jan G Bruhn uttryckte sin belåtenhet med minisymposiet.

  – Vårt minisymposium var uppskattat och välbesökt. 250 specialister från hela världen lyssnade och tog del av forskningsresultaten från tre av varandra oberoende centra i tre olika länder, resultat som alla pekade i samma riktning.

  – En sak som gladde mig var Professor Tristram Lesser från Liverpool, som helt frankt inledde sitt anförande med att berätta om avsikten med sitt kliniska försök; att bevisa att AF är verkningslöst. Ganska snart fick han dock ändra uppfattning, tillstod han.

  – Glädjande var också Professor.  Roberto Teggi från Milano, som inte bara redovisade övertygande forskningsresultat, utan även har inriktningen klar för den fortsatta forskningen. Han vill gå vidare och undersöka non-responders.

  – En lärdom man kan dra av minisymposiet är att våra livsmedel inte enbart är näringstillförsel. De har ofta även en läkande effekt.

     

  En nöjd Kongressgeneral

  Professor Maurizio Barbara, Med. dr, PhD från Sapienza Universitetet i Rom var symposiets general. Till POA Pharmas utsände uttryckte han sin stora tillfredsställelse:

  – Efter 22 år är världskongressen om Meniérès sjukdom tillbaka i Rom. Jag tolkar det som ett tecken på uppskattning av forskningen Sapienza universitet.

  – De medicinska framstegen för behandling av Meniérès sjukdom har med tiden fått till följd att behovet av kirurgi successivt minskar.

  – Ett annat område under stark utveckling är diagnostiska metoder, som exempelvis MRA vid ”endolymfatisk hydrops” i innerörat.

  – Det gläder mig också att se AMMI-onlus, den nationella patientföreningen för Meniérè-drabbade, bland utställarna.

      Avslutningsvis nämnde professor Barbara att han tillbringade tre år på Karolinska Institutet från 1988. ”I had a PhD in Inner Ear Function”.

      La Sapienza (”Visheten”) i Rom är Europas största universitet och ett av de större i världen i antal studerande.

      Universitetet grundades år 1303 av påven Bonifatius VIII.

   

  -oOo-

   

  Referenser

   

  1. Antisecretory Factor: A Clinical Innovation in Meniere’s Disease?

  Per Hanner, Eva Jennische and Stefan Lange.

  Taylor & Francis ♯ healthsciences

   

  2. Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical outcome in patients with Meniérè’s disease.

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E.

  Acta Otolaryngol 130(2): 223-227, 2010.

   

  3. Antisecretory Factor–Inducing Therapy Improves Patient-Reported Functional Levels in Meniere’s Disease

  Samuel C. Leong, MPhil, FRCS(ORL-HNS); Surya Narayan, MS, DLO, FRCS(ORL-HNS); Tristram H. J. Lesser, MS, FRCS

  Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2013; 122: 619-624.

   

   

  Leave a reply →