Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • En av fyra pensionärer i Sverige lider av yrsel.

  Docent Mikael Karlberg är överläkare vid ÖNH-kliniken Skånes Universitetssjukhus Lund och vid ÖNH-mottagningen Lasarettet Trelleborg. Han är också knuten till Specialistläkarna i Lund och Yrselcenter Skåne.

   

  En av fyra pensionärer i Sverige lider av yrsel.Mikael Karlberg berättar om sitt arbete som till stor del ägnas åt patienter med yrsel och balans-rubbningar.

   

  – Yrsel är ett mycket vanligt problem hos allmänheten. Var fjärde pensionär, liksom var tredje kvinna i arbetsför ålder, lider av yrsel av större eller mindre svårighetsgrad. Yrsel står för tre procent av besöken på sjukhusens akutmottagningar, motsvarande 75 000 besök om året!

  – Hur många av yrselpatienterna i Sverige som har Meniéres sjukdom finns det faktiskt ingen exakt siffra på. Men bl.a. utifrån jämförelser med Finland, som har en tillförlitligare statistik, räknar vi med att 0,5 procent av befolkningen, alltså runt 50 000 människor i Sverige, har Meniéres sjukdom.

  – Diagnosen Meniére är inte alldeles enkel att ställa och är mycket svår

  att beforska. Kliniska studier som inte tar tillräckligt stor hänsyn till att

  sjukdomen går i skov riskerar att leda till felaktiga slutsatser.

  – Jag ser cirka 20 Meniére-patienter i veckan. Behandlingen varierar; nästan allt vi sysslar med är processer. Låt mig få citera min egen hemsida:

  När jag träffar en patient med Menieres sjukdom för första gången är alltid mina viktigaste budskap:

  1. ”Om yrselattackerna blir för hemska och kommer för ofta har vi vetenskapliga bevis för att vi har behandling som kan göra Dig fri från attackerna!”
  2. ”Tyvärr har vi inget vetenskapligt stöd för att någonting vi hittar på kan påverka Din hörselnedsättning eller tinnitus!”
  3. Mitt tredje budskap är: ”Avsaknaden av vetenskapligt stöd hindrar mig inte från pröva olika behandlingar! Jag är Din doktor och tar hand om Dig tills vi hittar rätt behandling för just Dig!”

   Antisekretorisk faktor

  Mikael Karlberg har erfarenhet av Antisekretorisk faktor.

  – AF ingår i min behandlingsarsenal, dock inte alltid som förstaval. Jag prövar först med insättning av ett tympanostomirör. Det kan ge obehag under veckan efter insättning, men sedan brukar patienten bli bättre. Jag ordinerar SPC Flakes då och då. Det har god effekt på vissa patienter, men inte på alla. Effekten, om den kommer, kan sätta in först efter en tid. Avhopp är inte ovanliga när effekten dröjer. Salovum är jag mera återhållsam med p.g.a. priset. Jag är evidensorienterad och saknar en bra dubbelblind studie av Salovum.

  – Effekten av Salovum på cerebrala ödem är intressant.

  Behandlingstrappor under ständig ombyggnad.

  De behandlingsstrategier ”trappor” som under åren lanserats för Meniéres sjukdom är under ständig förändring i takt med växande kunskaper och erfarenheter.

  – Jag är t.ex. införstådd med att betahistidine är ”verkningslöst”. Vidare anser jag att injektioner av kortison i mellanörat efter viss behandlingstid har en effekt likvärdig med gentamicininjektion. Att en kortisoninjektion bara kostar 14: – kronor är en annan fördel.

  ­– Vi skär inte längre av vestibularisnerven eller behandlar endo-lymfatiska säcken kirurgiskt. Och sista gången vi gjorde en total labyrintdestruktion i Lund var för snart tio år sedan, avslutar Mikael Karlberg.

  COB

   

   

   

  Leave a reply →