logo
Search
 • Ventilationsrör räddar öronbarns hörsel

  Öronbarn är frekventa patienter på Dr. Harald Miljeteigs ÖNH-klinik.

  – Hos barn från ett års ålder och uppåt är öronbesvär vanliga. Ungefär åtta av tio barn i åldern ett till sex år får öronkatarr åtminstone en gång. Hos flertalet försvinner öronkatarren av sig själv. Men hos en av tio är den långvarig; barnet får sämre hörsel och problemen kan bestå i flera månader.

  – Barns örongångar är anatomiskt trånga och infektioner och inflammationer uppstår lätt efter förkylningar eller efter flitigt badande.

  – För de barn som får otit med vätska i mellanörat och därmed försämrad i hörsel är vi nu angelägna att sätta in ett rör så fort som möjligt, alltså skapa en konstgjord ventilation.

  – Förr hade man mera is i magen, men numera är vi angelägna att snabbt bryta den onda cirkeln dålig hörsel – försämrad inlärning i skolan, berättar Harald Miljeteig.

  – Öronbarn med rinnande öron och ventilationsrör är min främsta målgrupp för Cetraxal Comp. Förutsättningen är att läkemedlet inte är ototoxiskt.

   

  ………………………..Fakta: ………………………

   

  Ventilationsrör i örat

   

  Vid öroninflammation har bakterier fått fäste i mellanörats slemhinna och det har blivit en inflammation, och mellanörat fylls med var.

      När vätska eller var bildas i mellanörat kan inte trumhinnan, som finns intill mellanörat, röra sig som den brukar. Det gör att man hör sämre.

      Vid öronkatarr kan ett litet plaströr inopereras in. Röret fixeras i trumhinnan och möjliggör att luft kommer in i mellanörat; hörsel blir bättre. Även barn som ofta får öroninflammationer kan få ett rör i örat, på så sätt minskas risken för nya infektioner.

      Röret stöts som regel ut från trumhinnan av sig självt inom ett år och hålet i trumhinnan läker ihop. Återkommer besvären kan patienten behöva re-opereras.

       I Sverige får ungefär 10 000 barn årligen ventilationsrör inopererade i öronen. Motsvarande siffra för Norge är runt 4 500.

  ……………………………………………………

  Semester söderut – var beredd!

  Varje år flyr tusentals familjer det nordiska klimatet – nå, i år hade vi en skön sommar – för att sola och bada i Medlehavet, Thailand eller Florida.

  – Det är inte ovanligt att barnens flitiga badande i pooler och bassänger fyllda med bakterierikt vatten får öroninflammation. Det kan betyda badförbud, gråt och förtvivlan och ändrade semesterplaner.

  – Den framsynta familjen ser till att ha med ett effektivt läkemedel, exempelvis Cetraxal Comp i reseapoteket, för att snabbt åtgärda ev. öronbesvär som uppkommer på badsemestern utomlands, föreslår Dr Miljeteig.

   

  COB

   

      

  Leave a reply →