Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • The Dietitian Clinic at Karolinska has vast experience in patients with inflammatory bowel disease,

  —————————————————————

  Therese Liljebo ernæringsfysiolog, har siden år 2000 arbeidet ved Avdeling for ernæringsfysiologi, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  Hun er medlem i Dietisternas Riksförbunds Referansegruppe i gastroenterologi.Therese Liljebo skal begynne på Karolinska Institutets forskerskole i allmennmedisin hvor målet er å ta en doktorgrad innen området, Irritable Bowel Syndrome (IBS) og ernæring.

  —————————————————————

  Ernæringsfysiologi avdelingen på Karolinska har stor erfaring med pasienter som har inflammatoriske tarmsykdommer, IBD.

  Behandlingsmålet for legene er å redusere den inflammatoriske aktiviteten og oppnå komplett remisjon. En kurativ behandling ved IBD finnes ikke; sykdommen er kronisk og kommer og går, forteller Therese Liljebo.

  – De fleste pasienter har behov for kontinuerlig medisinsk behandling. Terapi arsenalet omfatter legemidler og nutrisjonsbehandling. Pasienter, spesielt med Crohns sykdom går ofte ned i vekt på grunn av diaré, tap av matlyst, smerter på grunn av innsnevringer eller andre problem med negativ virkning på matinntaket.

  – Nutrisjonsbehandling har som mål å bedre pasientenes ernærings status ved tilbakefall, før kirurgi og dels for å opprettholde remisjon samt øke pasientenes livskvalitet.

  – Til terapiarsenalet regnes også Antisekretorisk faktor (AF) i form av Salovum eggeplommepulver eller SPC Flakes, AF er ikke et legemiddel men et medisinsk næringsmiddel, for øvrig det første produktet i Europa som ble klassifisert som Medical Food. I Stockholms len er Salovum refusjonsberettiget via bestilningsportalen, noe som gjør det enklere å benytte middelet.

  Vi ernæringsfysiologer starter aldri med Salovum på egen hand, uten først etter å ha rådført med behandlende lege, poengterer Therese Liljebo.

   Antisekretorisk faktor

  AF, Antisekretorisk faktor er et protein som regulerer vann- og jonetransporten over cellemembranen, det har en antiinflammatorisk effekt og er en fundamental del av væskebalansen i kroppen. AF finnes som gryn (SPC Flakes) og som eggeplommepulver (Salovum). Pulveret fremstilles ved frysetørking av eggeplommer fra høns som har spist SPC. Forskjellen er grynet (SPC) stimulerer kroppen til egenproduksjon av det kroppsegne protein AF, mens eggeplommepulveret er et konsentrat av protein AF

  – Salovum, mulig å forskrive via Bestillingsportalen, Stockholms lens landsting, gis alltid i samråd med lege. Dosen varierer fra tre (startdose) til tolv poser per dag. En stor fordel med Salovum er fraværet av bivirkninger.

  – Hos pasienter med inflammasjon større utbredelse av Morbus Crohn inflammasjon i colon har vi hos omtrent halvparten av pasientene sett tendenser til positiv effekt av Salovum. Vi har til eksempel sett tilfeller hvor kroppsvekten øket fra 42 kg til 46 kg på mindre enn ett år med en samtidig reduksjon av calprotektin fra 4000 till 30 og der antallet tarmtømminger i samme perioden har gått fra 10-12 ned til 2 per døgn

  Det er imidlertid viktig å påpeke at vi så ikke har gjort vitenskapelige vurderinger av effekten av Salovum.

  Tenke utenfor boksen

  Det er bra å slippe å tenke legemiddel ved inflammatoriske tarmsykdommer. Det å kunne forsikre pasienten om at Salovum er bivirkningsfritt er en stor fordel avslutter hun.

   

  COB

  Sitatrute:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ”Omtrent 0,5–1 procent av den svenske befolkningen har i dag inflammatorisk tarmsykdom; en sykdom som er kronisk og berører pasienter i alle aldrer. 

  – – –

  Samlet sett med at sykdommen er kronisk, ibland med et alvorlig forløp og berører pasienter i alle aldrer oppfyller inflammatorisk tarmsykdom kriteriene for til å være en ny folkesykdom.”

   

  Kilde: Annika Brinkberg Lapidus, med dr, överläkare, Mag-tarmcentrum Ersta sjukhus, Stockholm, Läkartidningen nr 45/2009 volym 106

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Faktaruta: 

  Kort om IBD

  Inflammatoriske tarmsjukdomar, IBD «Inflammatory Bowel Diseases», innebærer en kronisk inflammasjon i tarmens slimhinne (mukosa). Sykdomsårsaken er ukjent, men både arv og miljø har betydning. De inflammatorisk tarmsykdommer omfatter:

  • Ulcerøs kolitt
  • Crohns sjukdom
  • Uklassifisert kolit, «Inflammatory bowel disease unclassified”, IBD-U.

      Samt mikroskopisk kolitt og lymfocyttær kolitt regnes iblant inn i IBD.

   

  IDB er en livslang sykdom, som ofte debuterer ved 15-40 års alder. Den går ofte i bølger med lengre perioder med liten eller ingen sykdomsaktivitet.

      Studier viser at cirka 20 prosent av pasientene med Crohns sykdom utvikler kronisk uavbrutt sykdomsaktivitet. For ulcerøs kolitt er tallene mye lavere.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

   

  Leave a reply →