logo
Search
 • PKU Easy Tablets

  PKU Easy Tablets

  PKU Easy Tablets er coatede (slow release) Tablets med et konsentrert innhold av aminosyrer, til ernæringsmessig behandling av PKU.

  PKU Easy Tablets svelges sammen med flytende væske. PKU Easy Tablets hverken lukter eller smaker dårlig.

  Næringsmiddel til spesielle medisinske formål.

  Viktig 

  • Dosering fastsettes i samarbeid med ernæringsfysiolog eller lege og bør kun anvendes etter anbefaling fra lege.
  • Produktet er ikke et fullverdig næringsmiddel.
  • Anbefales til barn fra fylte 3 år og voksne med PKU.
  • Produktet må ikke gis parenteralt.

  Hvis du er interessert i å vite mer om PKU Easy Tablets, kontakter du POA Pharma på  

  Leave a reply →