POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

logo
Search
 • Ozalin

  Ozalin

  Ozalin er den første orale midazolam godkjent til pediatrisk sedering, og den første smaksmaskerte orale midazolam oppløsning 0,2%.

  Indikasjoner 

  Ozalin er indisert til barn i alderen 6 måneder og opp til 17 år, som moderat sedasjon  innen et terapeutisk eller diagnostisk inngrep eller som premedisin  før anestesi.

  Aktiv substans 

  Hver ml inneholder 2 mg midazolam.

  Hver 5 ml ampull inneholder 10 mg midazolam.

  Pakninger

  5 ml ravgul glassampull (type I-glass), ét filtersugerør og én oral applikator sammenpakket i en enkelt blisterpakning. 

  Eske med 1 ampull, 1 filtersugerør og 1 oral applikator.

  Eske med 5 ampuller, 5 filtersugerør og 5 orale applikatorer.

  Eske med 10 ampuller, 10 filtersugerør og 10 orale applikatorer.

  Den orale applikator og filtersugerøret er til engangsbruk. Den orale applikator har en skala for kropsvekt i kg: fra 3 kg til 40 kg, med trinn for hver 2 kg.

  Leave a reply →