Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Naltrexone POA Pharma

  Naltrexone POA Pharma

  Virkemekanismen til naltrekson ved alkoholisme er ikke helt klarlagt. Et samspill med endogene opiatesystem antas å spille en viktig rolle. Det har vært hypoteser om at alkoholforbruket hos mennesker forsterker en alkoholindusert stimulering av det endogene opiatsystemet.

  Naltrekson er ikke en aversiv behandling og vil ikke forårsake en disulfiramlignende negativ reaksjon dersom alkohol inntas.

  De viktigste effektene av naltreksonbehandlingen av alkoholavhengige pasienter synes å være en reduksjon av risikoen for et totalt tilbakefall etter å ha konsumert en begrenset mengde alkohol.
  Dette gir pasienten en “ny mulighet” til å unnslippe en totalt tilbakefall med fullstendig tap av kontroll. Naltrekson synes også å redusere alkoholsuget (“craving”) under avholdenhet og etter begrenset alkoholinntak.

  Naltrexone POA Pharma inneholder Naltrekson som er en spesifikk opiatantagonist med minimal agonistisk aktivitet. Den virker ved stereospesifikk konkurranse med reseptorene som hovedsakelig er lokalisert i det sentrale og perifere nervesystemet. Naltrekson bindes kompetitivt til disse reseptorene og blokkerer tilgangen for eksogent tilførte opiater.

  Naltrekson reduserer risikoen for tilbakefall og støtter abstinens fra opiater.

  Naltrekson er en ikke-aversiv behandling og vil ikke forårsake reaksjoner etter opiatinntak. Derfor forårsaker det heller ingen disulfiram-type reaksjoner.

  Indikasjoner
  Støttebehandling ved abstinens i behandling av alkoholavhengighet.

  Bruk hos voksne
  Naltreksonbehandling skal startes og følges opp av spesielt kvalifiserte leger.

  Anbefalt dose for alkoholavhengighet som støttebehandling ved abstinens er 50 mg per dag (1 tablett).

  Da naltreksonhydroklorid er en tilleggsbehandling og full bedring fra alkoholavhengighet varierer fra pasient til pasient, finnes ingen standard behandlingsvarighet; en startperiode på tre måneder bør vurderes, men forlenget behandling kan bli nødvendig.

  Bruk hos barn og ungdom (< 18 år)
  Naltrekson skal ikke brukes til barn og ungdom under 18 på grunn av manglende data på sikkerhet og effekt.

  Bruk hos eldre
  Der er utilstrekkelig data på sikkerhet og effekt på naltrekson på denne indikasjonen for eldre pasienter.

  Pakningsstørrelse
  50 mg tabletter, filmdrasjerte, hver tablett inneholder 50 mg naltreksonhydroklorid

  Mer informasjon hos legemiddelverket.

  Leave a reply →