Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • – Ha Akineton i beredskap vid all behandling med neuroleptika, manar Gillis Johansson

  Foto: Beckomberga sjukhus

  Bildtext: Beckomberga sjukhus i västra Stockholm grundades 1935.  I mitten av 1900-talet var Beckomberga ett av Europas – och Sveriges genom tiderna största – mentalsjukhus med 2 000 patienter.
 På 1950-talet, när moderna psykofarmaka började komma på marknaden kunde de stora mentalsjukhusen successivt avvecklas. När Stockholms läns landsting, som en del av psykiatrireformen, beslöt lägga ned sjukhuset 1995 fanns det cirka 250 vårdplatser kvar.

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Pensjonert lege Gillis Johansson har en lang merittliste innen psykisk helse. Han startet som pleier på et av de største mentalsykehus i Europa, Beckomberga på midten av 1950-tallet, jobbet der mens han studerte for å bli lege, siden ble det fokus på psykiatri. Han ble assistent lege ved Eastern Hospital i Malmø i 1975 og ble utnevnt til overlege noen år senere.

      Nå er Gillis Johansson pensjonert fra en aktiv karriere som psykiater.

  – Jeg hadde mine siste pasienter flere år siden.

   

  Akineton forsvarer sin plass.

  Riktignok har de nylig lanserte antipsykotiske midlene redusert risiko for ESP, ekstrapyramidale forstyrrelser, sier Gillis Johansson.

  – Men de nye generasjons antipsykotika (andre enn neuroleptika) kan ha andre bivirkninger som en ønsker å unngå. Noen har en høyere tendens til å forårsake bivirkninger av metabolsk natur eller agranulocytose.

  – Det er en gruppe psykotiske pasienter som ikke samarbeider så godt med behandlingsteamet, pasienter som har en dårlig forståelse av sykdom og unnlater å ta sine tabletter. Disse pasientene har nytte av depot antipsykotika pluss Akineton tabletter. Du starter med ½ -1 mg biperiden, deretter øke til 4 mg eller til man oppnår effekt.

  – Hvis pasienten utvikler akutt dystoni, noe som ser veldig dramatisk ut, kreves det øyeblikkelig intervensjon med Akineton injeksjon.

  – ESP kan dukke opp noe tid etter oppstart av antipsykotiske medisiner. Da må du være klar over bivirkningene og starte med Akineton. Når EPS deretter forsvinner er det på tide å starte avviklingen av Akineton. Sakte nedtrapping anbefales.

   

  Trender

  I løpet av sin lange karriere som psykiater har Gillis Johansson sett behandlings filosofier komme og gå. Når den anti-psykiatrisk bølgen kom over oss på 1970-tallet, mente man at psykotiske pasienters forhold til foreldrene, spesielt moren, ble sett på som årsaken til sykdommen.

      Gillis Johansson er kritisk til akselerert nedleggelse av de store psykiatriske sykehus som begynte på 1980-tallet.

  – Mange pasienter ble utskrevet og hadde sine egne leiligheter. Men den støtten som ble gitt var ikke nok. Alene i sine leiligheter, og mangel på sosiale ferdigheter betydde at noen pasienter fant veien ut i gatene, de ble syke, forvirret og fortapte.

   

  Viktige tiltak for bedre psykisk helse

  Gillis Johansson har de siste årene sett hvordan psykiatrien jobber under stadig vanskeligere forhold. Innsparing og de endringene som møter de psykiatrisk syke fører til at de lider mer og mer.

     Men han tror ikke at «alt var bedre før».

  – Ingen ønsker tilbake de store psykiatriske sykehus. Men det som mangler er en mellomform, et behandlingssenter eller en overnatting med tilgang til personale som gir tilsyn og hjelp.

  – Et annet viktig tiltak er at det psykiske helsevesenet skaper en kontakt med slektninger og får dem kjent med terapi, handlinger behandlende lege antyder.

      Det tredje tiltaket som Gillis Johansson forfekter er kroppslig undersøkelse. Har pasienten noen stoffskiftesykdommer? Hva betyr det når valg av legemidler?

      Gillis Johanssons fjerde anbefaling er at behandlingsteamet også  må etablere kontakt med de sosiale myndigheter for å sikre bolig, sosial kontakt og sysselsetting.

  – Selvsagt, må det psykiatrisk behandlingsteamet være i jevnlig kontakt med pasienten, slik at pasientens behov blir ivaretatt, sier Gillis Johansson.

  COB

  Leave a reply →