logo
Search
  • Nevrologi

    Nevrologi

    Mer unikt enn ditt fingeravtrykk er hvordan din hjerne er utviklet.

    Innen dette kompetanseområde har POA Pharma samlet produkter som berører nevrologiske sykdommer, psykiske lidelser og avhengighetstilstander. Komorbiditet er ganske ofte forekommende. Koblingen av overforbruk av alkohol og epilepsi samt angst, frykt, sinne, tristhet og alvorlige humørsvingninger ved MS er eksempler på dette.

    Leave a reply →