logo
Search

POA Pharma er et ungt, raskt voksende, lønnsomt og unikt internasjonalt “Health Care” foretak, med sin base i Norden.

Brief History

POA ble etablert i mars 2011 med egne kontor i Gøteborg (Hovedkontor), Hillerød, Bergen og Helsinki. 2016 har POA nå også et kontor i Vancouver, WA, USA.

POA har tre strategiske områder:

Norden
POA Pharma har egne kontor i fire Nordiske land med egen markedsorganisasjon. POA representerar 14 legemiddelprodusenter fra 11 land. Produktene er fordelt inn i 9 ulike kompetanseområder.

Export
POA Pharma eksporterer egne produkter innen området Medisinsk Ernæring via 11 eksterne distributører som er representert i 48 land. I USA og Canada distribueres disse produktene via POA Pharma North America. POA har de globale rettighetene for Antisekretorisk Faktor. Central Markedsføring og Utvikling POA Pharma har utviklet sine egne produkter til behandling av Medfødte Metabolske sykdommer. Utvikling og produksjon foregår i Sverige, Italia og Tyskland.

På taktisk nivå fokuserer POA innen ni kompetanseområder.

Selv om POA er et ungt foretak har POAs management mer enn 100 års erfaringsgrunnlag innen marknadsføring av diagnostika, ernæring, legemiddel og OTC produkter.

Et Boutique foretak

POA Pharma er et markedsorientert Boutique Healthcare foretak som arbeider mot helsevesenets profesjonelle organisasjoner samt apotek. Boutique er fransk for “shop”, via latinske apothēkē, “storehouse”. I hverdagsspråk står en boutique for et spesialisert foretak med et unikt konsept.

“En Boutique er der du kan forvente deg å bli positivt overrasket da du opplever noe som et vanlig foretak ikke kan tilby.”

Et Flexibelt foretak

POA anpassar sig till sjukvårdens behov och om det krävs kan man utöka sina resurser med till företaget associerade specialister. Denne tilnærmingen har betydning for hvordan selskapet ser på sine produkter. POA Pharma eier ikke alltid sine produkter hvilket innebærer at de ikke skal selges til enhver pris. POA ser heller på produktene som virkemiddel til å løse helsevesenets og pasientenes problem. Denne tilnærmingen tillater oss å være fleksible mot våre kunder.

Noen ganger har vi ikke alle løsningene på en kundes problem, men vi vet hvor vi kan finne løsningene.

Et utviklings foretak innen IEM området ser vi to trender

Mer screening i flere land gir som resultat flere behandlings behov.

-PKU (Fenylketonuri / Føllings sykdom) pasientene blir eldre. Idag er de eldste behandlede PKU pasientene i Europa 45 – 50 år.

-Det er nå vanlig å behandle ikke bare barn og tenåringer men også middelaldrende og eldre.

– Gruppen av PKU pasienter blir mer differensiert og hver gruppe har sine spesielle behov.

Denne nye situasjonen krever nye idéer og kosttilskudds løsninger samt en større variasjon i behandlingen. 2012 og 2013 introduserte POA et eget PKU konsept utviklet i samarbeide med skandinaviske ernæringsfysiologer. Målet var ingen kvalitets kompromisser. I utviklings og produksjons termer betyr det mindre og mer differensierte volumer – det finnes et stort behov for boutique tenkende, et konsept som skiller seg fra det klassiske settet å tenke.

Tina Madsen Sandstöm (CEO)

Tina Madsen Sandström, CEO POA Pharma Scandinavia AB, Bestyrelsesmedlem i POA Pharma Scandinavia AB, POA North America, POA Consulting Scandinavia AB. Født 1065, Merkonom, Hillerød Handelsskole, 30 år erfaring fra lægemiddelindustrien. Tidligere positioner: Adm. Direktør Pharma-Vinci A/S, Medlem af brancheorganisationen BFID, CEO For Vitaflo Scandinavia AB, bestyrelsesmedlem Vitaflo Scandinavia AB.

“POA Pharma sine kompetanseområder reflekterer våre ambisjoner om å kunne svare på behovene som finnes til enhver tid.”

«Vår missjon er å tilby unike medisinske produkter som forventes av såvel leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer samt av pasientene og deres familier. Vår produktliste vokser konstant. Flere produkter er under registrering og forhandlingar pågår stadig med nye produsenter.

POA vil bidra til et bedre helsevesen, en bedre helse og en bedre livskvalitet for de pasienter som behandles med våre produkter.«

Nå finnes følgende kompetanseområder:

  • Avhengighet
  • Kardiologi
  • Dermatologi
  • Kvinnehelse
  • Gastroenterologi
  • ØNH
  • Metabolske sykdommer
  • Nevrologi
  • Urologi

Et Nordisk foretak

POA Pharma er et legemiddel firma med sin base i Norden. POA har egne kontor og en egen markedsføringsorganisasjon i Danmark, Finland, Norge og Sverige (hovedkontor). Vi kan og har en lang erfaring innen de nordiske helsevesen og er godt kjent med gjeldende regelverk i de enkelte land.

Poa_Top_Eng

Det er en grunn til at vi heter POA Pharma Scandinavia.

POA dekker det nordiske markedet!

Et internasjonalt foretak

POA Pharma samarbeider med POA Consulting hovedeieren av POA Pharma, på det internasjonale plan. POA Consulting grunnla og organiserer GHN, Global Healtcare Network som er spesialist på Produkt og Distribusjons søkere. GHN er en non-profit organisasjon.

Resultatet av dette internasjonale nettverk er at POA Pharma har tilgang til et brett tilbud av produkter fra et stort antall internasjonale produsenter.

I 2016 representerer POA 14 produsenter fra 11 land her i det nordiske markedet og eksporterer egne produkter til 48 land.

I Canada og USA POA Pharma North America.

Vi har en internasjonal kontaktflate som er sammenlignbar med de store legemiddel foretakene, noe som iblant gjør oss mer kjente utenfor Norden enn i hjemme markedet. 

Til tross for at vi er relativt liten kan vi tilby et brett sortiment innen ni ulike kunnskapsområder.

Ingen tilfeldighet

POA Pharmas suksess innen vår eksport virksomhet er ingen tilfeldighet. Roland Sandströms 40 årige erfaring fra ulike posisjoner innen den internasjonale legemiddelindustrien.

Sitat fra en rapport om Pharma 2020 laget av Price Waterhouse Coopers:

«By 2020 the current role of the pharmaceutical industry’s sales and marketing workforce will be replaced by a new model as the industry shifts from a mass-market to a target-market approach to increase revenue.”

-Vi menar at vi er der allerede.

Roland

Roland Sandström (COB)

Roland Sandström, bestyrelsesformand i POA Pharma Scandinavia AB, POA Pharma North America, POA Consulting Scandinavia AB.
Født 1946. Stifter og majoritetsejere af POA Pharma Scandinavia AB. Pol.Mag fra Lunds Universitet. Publicerede artikler og bogen (Kunden som kompis) indenfor organisationsteori og markedsføring.
40 års erfaring fra forskellige positioner i den internationale lægemiddelindustri. Tidligere positioner: Adm. Direktør i MEDA Sverige, bestyrelsesmedlem i LSAB og LIF. Bestyrelsesformand for Vitaflo Scandinavia AB, Bestyrelsesmedlem i Navamedic. Stifter af GHN (Global Health Care Network.