logo
Search

Det er hevdet i en nyere studie at behov for nattlig vannlating er en markør for lavere overlevelse.

Urologi, en relativt ung kirurgisk spesialitet, er læren om begge kjøns urinorgan samt mannens kjønnsorgan, og sykdommene i disse organsystem. Til urologer henvises pasienter med nyresykdommer, blærecancer, prostatabesvær, ereksjonsproblem og impotens, urininkontinens og tumorsykdommer. Ofte samarbeider urologer og onkologer på en og samme avdeling.  Prostatacancer er mannens vanligste cancerform. De siste årene er en rekke nye behandlinger introdusert; kombinasjon av strålbehandling og hormonterapi, innlegging av radioaktive ”seeds” i prostatakjertelen og nye legemiddel.

Flere produkter innen kompetensområdet er til registrering eller i prelanserings fasen