logo
Search

Næringstilførsel med et medisinsk formål på spesifikke metabolske indikasjoner.

Slik kan man karakterisere Metabolic diseases, ett kompetanseområde som tidigere ble kalt Diettbehandling. Området er vitenskapelig basert, utvikling og tilførsel av kost som forebyggende og behandling av metabolske forstyrrelser, som ubehandlet leder til sykdom og tidlig død. Emnet er tverrvitenskapelig og berører mange emneområder som biokjemi, molekylærbiologi, fysiologi, medisin, toksikologi, ernæringsvitenskap, epidemiologi og folkehelsevitenskap.

Flere produkter innen kompetensområdet er til registrering eller i prelanserings fasen