logo
Search

Titanen Atlas tapte kampen mot gudene. Som straff fikk han bære himmelen på sine skuldre.

Kompetanseområdet Head & Neck tangerer Oral Medisin og Onkologi. Området omfatter øre-nese-halssykdommer inklusiv Menières sykdom samt hode- og halsbesvær.

Flere produkter innen kompetensområdet er til registrering eller i prelanserings fasen