logo
Search

Misbruk

De fleste mennesker klarer å drikke alkohol uten å få problem og uten at helsen  påvirkes, mens andre havner på en risikabel og et skadelig konsumentnivå. Misbruk defineres ved at minst et av følgende kriterier oppfylles i løpet av en 12 måneders periode:

  • Mistet evnen til å gjennomføre sine oppgaver på jobb eller i hemmet.
  • Gjentatt bruk av alkohol som medfører stor risiko for fysiske skader og kjøre i påvirket tilstand.
  • Gjentatte problemer med loven under rus. Fortsatt bruk til tross for gjentatte problemer av sosial eller mellommenneskelig karakter.