Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Breakthrough for Antisecretory Factor at the world congress for Ménière’s disease.

  Til sammen 550 ØNH spesialister fra 52 land samlet seg i Roma i tidsrommet 17. til 20. oktober for å delta på kongressen.

   

  AF er tilgjengelig som SPC Flakes og Salovum.

      SPC kan sies å være en vaksine fordi det aktiverer og stimulerer produksjonen av endogent AF. SPC Flakes er produsert etter en patentert metode, en hydrotermisk prosess.

      Salovum er en tilførsel av AF. En type høns fores med SPC. Dette fører til at hønene får en høy konsentrasjon av AF i eggeplommene. Det lages pulver av disse eggeplommene.

   …………… .. …… Ménières Symposium på AF i tall ………… .. ……… ..

   Gøteborg pilotstudie

  Antall pasienter 24, hvorav 12 ble bedre

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E

  Antall pasienter 27, hvorav 14 ble bedre

   Lesser T, Leong S, Narayan S

  Antall pasienter 39, hvorav 23 ble bedre

   Teggi R Marcelli V

  Antall pasienter 25, 16 ble bedre (studien er pågående, ikke publisert)

   ……………………………………………. …………………………………

   Her er minisymposiets presentasjoner i sammendraget. Kontakt POA Pharma AB for å få tilsendt lyd og bilder fra symposiet.

   

  Sverige

  Jan G Bruhn, farm. PhD og professor ved Linnéuniversitetet i Kalmar,

  åpnet sin presentasjon med et tilbakeblikk og en definisjon av AF.

      Antisekretorisk faktor (AF) er et protein som skilles ut i plasma og vevsvæsker av pattedyr.

      En mer enn 20 år gammel svensk grunnforskning (Lange og Lönnroth) ligger bak oppdagelsen av det kropps egne proteinet på 41 kDa.  Proteinet er relevant for ulike sekretoriske og betennelses tilstander.

       Protein AF har en kraftig effekt på å bekjempe forskjellige typer sekresjon. Den kliniske betydningen er studert i ulike sykdommer hvor forstyrret væsketransport er av stor betydning, for eksempel ved ulike gastrointestinale sykdommer, diaré tilstander og Mb Ménière.

      Protein AF har også anti-inflammatoriske egenskaper som er blitt vist i studier ved inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), ved reumatiske sykdommer og mastitt (brystbetennelse).

      I en nylig publisert studie fra USA beskrives det at Protein AF sannsynligvis har en funksjon i reguleringen av vårt immunsystem.

      Forskningen har gitt oss medisinske næringsmidler til klinisk bruk. Ett av disse produktene er SPC Flakes, spesial prosessert korn.

      Jan Bruhn redegjorde deretter for de første svenske studiene. Etter en innledende pilotstudie (1) startet den første prospektive klinisk Ménières studie av Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E. (1).

   

  Resultatene ble utgangspunktet for både bruken av AF og kliniske studier av sykdommen. Hanner, Rask-Andersen, Lange og Jennische gjennomført en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie med 51 voksne pasienter, 27 pasienter på AF (SPC Flakes) og 24 på kontroll kosthold.

       Alvorlighetsgraden av sykdommen ble klassifisert i henhold til American Academy of Øre – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) karakterskala.

      14 av de 27 pasientene i SPC Flakes gruppen rapporterte redusert svimmelhet, sammenlignet med 2 pasienter i kontrollgruppen (<0,001). Ingen bivirkninger ble rapportert.

   

  Storbritannia

  Tristram Lesser, overlege ved Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck and Skull Base Surgery, University Hospital Aintree, Liverpool presenterte sin og medarbeidernes studie. (2)

   

  – Vår undersøkelse (2) omfatter 39 pasienter (22-80 år) med diagnosen Ménières sykdom i en randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert crossover studie. Resultatene ble målt ved hjelp av Functional Level Scale, en nesten 20 år gammel akseptert og internasjonalt mye brukt 6-punkts karakterskala av Ménières sykdom. (Se nedenfor.)

  – Studien gikk til slik at pasientene fikk SPC eller placebo korn i likt utseende formulering for tre måneders forbruk. Verken legene eller pasientene visste hva pakkene inneholdt. Etter en pause («utvasking») i to uker, fikk pasientene den andre av de to alternativene for ytterligere tre måneders forbruk.

   

  Imponerende forbedring

  Resultatet er positivt. Median forbedringen på FLS hos de 23 pasientene med effekt av SPC var en 2 poengs forbedring, spesielt å merke seg at pasientene inkludert i studien hadde prøvd forskjellige behandlinger tidligere og alle forsøk hadde feilet før SPC-behandlingen.

      Menière pasienter i studien er rekrutert blant et mindretall av tilfeller som er henvist til en spesialist klinikk. Pasienter med mildere symptomer behandles av primærhelsetjenesten.

  – Pasientene rapporterte en betydelig forbedring etter SPC Flakes. Ikke noen av pasientene fortalte meg at de i prøveperioden kunne føle forskjellen i form av økt ubehag når de gikk over fra (hva de forstod var) aktiv SPC til placebo.

   ……………………………………………………………

  AAO-HNS Ménières sykdom funksjonsnivå skala

  1. Min svimmelhet har ingen påvirkning på mine aktiviteter. 

  2. Når jeg er svimmel, må jeg slutte med det jeg gjør for en stund, men så snart svimmelhet forsvinner, kan jeg fortsette mine aktiviteter. Jeg fortsetter å arbeide, drive, og delta i aktiviteter som jeg velger uten restriksjoner. Jeg har ikke endret planer eller aktiviteter på grunn min svimmelhet.

  3. Når jeg er svimmel, må jeg slutte med det jeg gjør for en stund, men det er over, og jeg kan fortsette min virksomhet. Jeg fortsetter å arbeide, drive, og delta i de fleste aktiviteter som jeg velger, men jeg måtte endre noen planer og trengte å ta litt hensyn til min svimmelhet. 

  4. Jeg kan arbeide, kjøre, reise, ta vare på familien, eller delta i de fleste av de nødvendige aktiviteter, men jeg må presse meg selv ganske mye for å gjøre det. Jeg må hele tiden foreta justeringer i mine aktiviteter og spare på mine krefter. Jeg kan knapt holde ut. 

  5. Jeg kan ikke jobbe, kjøre eller ta vare på familien min. Jeg kan ikke gjøre det meste av aktivitetene jeg pleide å gjøre. Selv grunnleggende aktiviteter må begrenses. Jeg er funksjonshemmet.

  6. Jeg har blitt deaktivert i ett år eller mer, og vil få sykepenger på grunn av min svimmelhet eller mine balanseproblemer.

  …………………………………………………………………………………… ..

   

  Italia

  Professor Roberto Teggi, ØNH avdeling, San Raffaele Scientific Institute, Milan presenterte studien på protein AF som han og hans kollega, V. Marcelli ved Centro Ospedaliero «San Giovanni Bosco», utførte.

  I sin studie inkluderte 25 pasienter diagnostisert med Ménières sykdom valgt fra to universitetssentre fra gruppen av pasienter som responderte dårlig på betahistin 48 mg / dag i løpet av de siste tre månedene.

  I løpet av de følgende tre måneder, pasienter mottok en kombinasjonsbehandling med betahistin og AF i form av SPC Flakes (1 g / kg per dag).

  Resultater i korte trekk:

  Svimmelhets anfall redusert fra 1,8 + 0,7 til 0,6 + 0,3 per måned (p <0,001). Spesielt åtte tilfeller viste en Efficacy Index lavere enn 25 prosent (32 prosent), 8 tilfeller lå i området mellom 25 og 50 prosent, 5 tilfeller (20 prosent) i området mellom 50 og 75 prosent og fire tilfeller (16 prosent) høyere enn 75 prosent . Videre rapporterte fire pasienter (16 prosent) en nedgang på svimmelhet anfallenes varighet.

  «Våre data bekrefter studiene som er publisert tidligere; en betydelig reduksjon i vertigo angrepene under behandling. 16 av våre 25 pasienter, en signifikant respons på behandling med SPC Flakes ».

   

  Moderator oppsummering

  Jan G Bruhn uttrykt sin tilfredshet med mini symposiet.

  – Vårt mini-symposium ble verdsatt og godt besøkt. 250 spesialister fra hele verden lyttet og noterte seg forskningsresultatene fra tre uavhengige sentre i tre forskjellige land, resultatene peker alle i samme retning.

  – En ting som gledet meg var professor Tristram Lesser av Liverpool, som ærlig åpnet sin tale med å snakke om hensikten med sine kliniske studier; For å bevise at AF er ineffektiv. Ganske snart, endret han imidlertid oppfatning måtte han inrømme.

  – Det var også gledelig at professor. Roberto Teggi fra Milan, som ikke bare la frem overbevisende forskningsresultater, men har også en klar retning for fremtidig forskning. Han ønsker å gå videre og undersøke non-respondere.

  – En lekse å lære fra mini symposiet er at næringsmidler er ikke bare ernæring. De har ofte en helbredende effekt.

      

  En fornøyd leder av kongressen.

  Professor Maurizio Barbara, Med. MD, PhD fra Universitetet i Sapienza i Roma var kongressen leder. Til POA Pharma sin representant uttrykte han stor tilfredshet:

  – Etter 22 år, er verdens kongressen om Ménières sykdom tilbake i Roma. Jeg tolker det som et tegn på annerkjennelse av forskningen ved Sapienza universitetet.

  – De medisinske fremskritt for behandling av Ménières sykdom har med tiden fått dokumentert at behovet for kirurgi er gradvis avtagende.

  – Et annet område under sterk utvikling er diagnostiske metoder, for eksempel MRA på 'endolymfatiske hydrops «i det indre øret.

  – Jeg er også glad for å se Ammi-Onlus, den nasjonale pasientorganisasjon for Ménières pasienter er blant utstillerne.

      Til slutt nevner professor Barbara at han tilbrakte tre år ved Karolinska Institutet i 1988. «Jeg hadde en doktorgrad i Inner Ear funksjon.»

      La Sapienza («Visheten») i Roma er Europas største universitet og en av de største i verden i antall studenter.

      Universitetet ble grunnlagt i 1 303 av pave Bonifatius VIII.

   

  Referanse

  1. Antisekretorisk Faktor: A Clinical Innovation in Ménières sykdom?

  Per Hanner, Eva Jennische og Stefan Lange.

  Taylor & Francis ♯ helsefag

   

  2. Antisekretorisk faktor-induserende terapi Forbedrer klinisk utfall hos pasienter med Ménières sykdom.

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E.

  Acta Otolaryngol 130 (2): 223-227, 2010.

   

  3. Antisekretorisk Faktor Inducing terapi forbedrer pasientrapporterte funksjonsnivåer i Ménières sykdom

  Samuel C. Leong, MPhil, FRCS (ORL-HNS); Surya Narayan, MS, DLO, FRCS (ORL-HNS); Tristram H. J. Lesser, MS, FRCS

  Annals of otology, Rhinology & halssykdommer 2013; 122: 619-624.

  Leave a reply →