logo
Search
 • Otazem

  Otazem

  Otazem er øredråber med steroid som anvendes til behandling af øregangseksem. Otazem består af 30 stk. sterile enkeltdosisbeholdere uden konserveringsmiddel.

  Indikationer

  Otazem 250 µg/ml øredråber i enkeltdosisbeholder er indiceret til behandling af øreeksem hos voksne med intakt trommehinde. 

  Dosering 

  Dryp indholdet af en enkeltdosisbeholder i det berørte øre to gange daglig i syv dage.

  Aktiv substans

  Hver 0,40 ml enkeltdosisbeholder indeholder 100 mikrogram fluocinolonacetonid. 

  1 ml opløsning indeholder 250 mikrogram fluocinolonacetonid.

  Pakninger

  Lavdensitets-polyætylen (LDPE) enkeltdosisbeholder indeholdende 0,4 ml opløsning. 30 enkeltdosisbeholdere er anbragt i en fortrykt, beskyttende pose af aluminiumsfolie og varmeforseglet.

  Leave a reply →