logo
Search

Mere unikt end dit fingeraftryk er hvordan din hjerne er udviklet.

Indenfor dette kompetenceområde har POA Pharma samlet produkter som berører neurologiske sygdomme, psykiske forstyrrelser og afhængighedstilstande. Ikke sjældent viser patienter ”co-morbiditet”. Koblingen overforbrug af alkohol og epilepsi ligesom angst, frygt, vrede, sorg og svære humørsvingninger ved MS er eksempler på dette.

Flere produkter indenfor kompetenceområdet er under registrering eller under pre-lancering.