Logo

POA Pharma is now a Galen company

Galen, the privately owned global pharmaceutical sales and marketing company, is delighted to announce the acquisition and takeover of boutique healthcare company, POA Pharma.

New website coming soon

logo
Search
 • Breakthrough for Antisecretory Factor at the world congress for Ménière’s disease.

  Sammen lagt 550 ØNH-specialister fra 52 lande var samlet i Rom den 17.-20. oktober for at deltage i 7th International Symposium on Ménière’s Disease and Inner Ear Disorders.

   

  AF fås som SPC-Flakes og Salovum.

     Man kan sige at SPC er en slags vaccination, da det aktiverer og stimulerer produktionen af kroppens egen AF. SPC Flakes fremstilles ved en patenteret metode, en hydrotermisk process.

     Salovum er en ekstern tilførsel af AF. En hønserace gives AF-aktiverende foder. Dette fører til at hønsene får et højt niveau af AF som de viderefører til kyllingerne gennem æggeblommen som man høster og spraytørrer.

   

  ……………..……Meniérè-symposiet om AF i tal …………..………..

  Göteborg pilotstudie

  Antal patienter 24, heraf fik 12 det bedre 

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E

  Antal patienter 27, heraf fik 14 det bedre 

  Lesser T, Leong S, Narayan S

  Antal patienter 39, heraf fik 23 det bedre 

  Teggi R, Marcelli V

  Antal patienter 25, heraf fik 16 det bedre (studiet er ikke afsluttet, ikke publiceret)

  …………………………………………….…………………………………

   

  Her følger et sammendrag af minisymposiets præsentationer. Kontakt POA Pharma AB for billedmateriale fra symposiet.

   

  Sverige

   

  Jan G Bruhn, farm. dr og adjungeret professor ved Linnéuniversitet i Kalmar, indledte sit ordstyrerskab med et tilbageblik og en definition af AF.

     Antisekretorisk faktor (AF) er et protein som udskilles i plasma og andre vævsvæsker hos pattedyr.

     Mere end 20 års svensk grundforskning (Lange og Lönnroth) ligger bag ved opdagelsen af dette protein (41-kDa) som har betydning for forskellige sekretoriske og inflammatoriske tilstande.

     Protein af har en kraftig effekt når det gælder om at modvirke forskellige typer af sekretion. Den kliniske betydning er blevet studeret ved forskellige sygdomme hvor en forstyrret væsketransport har stor betydning, f.eks. ved forskellige mave-tarmsygdomme, diarrétilstande og Mb Ménière.

     Protein AF har endda antiinflammatoriske egenskaber hvilket viser sig i studier på inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), ved rheumatiske sygdomme og mastitis (brystbetændelse).

     Nyligt publicerede amerikanske studier beskriver at protein AF sandsynligvis også har en funktion ved regulering af vores immunsystem.   Forskningen har ført til medicinske levnedsmidler med klinisk anvendelse. Et af disse produkter er SPC Flakes, Specially Processed Cereals.

     Jan Bruhn redegjorde derefter for de tidlige svenske studier. Efter et indledende pilotstudie (1) startede det første kontrollerede Ménière-studie af Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E. (2).

    

     Resultatet blev startskuddet for både anvendelse af AF og kliniske afprøvninger ved sygdommen.

     Hanner, Rask-Andersen, Lange og Jennische gennemførte et randomiseret, dobbelt-blind og placebokontrolleret studie på 51 voksne patienter, 27 patienter på AF (SPC Flakes) og 24 på kontroldiæt.

     Sygdommens sværhedsgrad klassificeredes efter American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery (AAO-HNS) gradueringssystem.

     14 af de 27 patienter i SPC Flakes gruppen rapporterede reduktion af svimmelhed, sammenlignet med 2 patienter i kontrolgruppen (<0.001). Ingen bivirkninger blev rapporteret.

   

  Storbritannien

  Tristram Lesser, ledende overlæge ved Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck and Skull Base Surgery, University Hospital Aintree, Liverpool præsenterede sin og medarbejdernes studie.(3)

  – Vores undersøgelse (3) omfatter 39 patienter (22-80 år) med diagnosen Ménières sygdom i en randomiseret, dobbeltblind placebokontrolleret crossover studie. Resultatet blev målt med Functional Level Scale, en 6-trins  bedømmelsesskala ved Ménières sygdom (se forneden).

  – Studiet foregik således at patienterne fik SPC eller placebo flager af identisk udseende til tre måneders forbrug. Hverken lægerne eller patienterne vidste hvad pakningerne indeholdt. Efter en pause (”wash-out periode”) på to uger fik patienterne det andet af de to alternativer til yderligere tre måneders forbrug. 

  Imponerende forbedring fra 5 til 2

  Resultatet er positivt. En ændring på Functional Level Scale fra 5 til 2 er en meget imponerende forbedring i særdeleshed eftersom at de patienter som indgik i studiet tidligere havde forsøgt forskellige behandlinger uden held, inden behandlingen med SPC.

     Ménièrepatienter i studiet er hentet fra det mindretal som bliver henvist til specialistklinik. Flertallet af patienter som har mildere sygdom bliver varetaget af almen praksis.

  – Patienterne rapporterede en mærkbar forbedring af SPC Flakes. Flere af patienterne berettede at de under forsøgsperioden kunne kende forskel i form af øget ubehag når de gik over fra (hvad de forstod var) aktiv SPC til placebo.

   ……………………………………………………………

   

  AAO-HNS Ménière’s Disease Functional Level Scale

  1.    Min svimmelhed har ingen effekt på mine aktiviteter i det hele taget.

  2.    Når jeg er svimmel må jeg standse hvad jeg gør for en tid, men snart passerer det, og jeg kan genoptage aktiviteter. Jeg kan fortsætte med at arbejde, køre og tage del i aktiviteter som jeg ønsker det uden restriktioner. Jeg har ikke ændret nogen planer eller aktiviteter for at tilpasse mig min svimmelhed.

  3.    Når jeg er svimmel bliver jeg nødt til at standse hvad jeg gør for en tid, men det passerer og jeg kan genoptage aktiviteter. Jeg fortsætter med at arbejde, køre og tage del i de fleste aktiviteter, men jeg har været nødt til at ændre nogle planer og tage nogle hensyn til min svimmelhed.

  4.    Jeg er i stand til at arbejde, køre, rejse, tage mig af min familie eller tage del i de fleste essentielle aktiviteter, men er nødt til at gøre mig store anstrengelser for at gøre det. Jeg må konstant lave justeringer i mine aktiviteter og spare på energien. Jeg klarer det kun lige.

  5.    Jeg er ude af stand til at arbejde, køre eller tage mig af min familie. Jeg er ude af stand til at gøre de fleste af de aktiviteter jeg var vant til. Endda vigtige aktiviteter må begrænses. Jeg er invalid.

  6.    Jeg har været invalid i et år eller længere og/eller jeg modtager kompensation (penge) pga. mine svimmelheds- og balanceproblemer.

  ……………………………………………………………………………………..

   

  Italien

  Professor Roberto Teggi, ØNH-afdelingen, San Raffaele Scientific Institute, Milano redegjorde for det studie som han og kollegaen, V. Marcelli havde lavet med AF ved Centro Ospedaliero ”San Giovanni Bosco”.

  I deres forsøg indgår 25 patienter med diagnosen Ménières sygdom som blev udvalgt fra to universitetscentre ud af den gruppe patienter som svarer dårligt på behandling med betahistin 48 mg/dag i løbet af de seneste 3 måneder.

  I løbet af de følgende tre måneder fik patienterne en kombinationsbehandling med betahistin og AF i form af SPC Flakes (1 g/kg per dag).

   

  Sammenfatning af resultat:

   Svimmelhedsanfald mindskedes fra 1,8±0,7 til 0,6±0,3 per måned (p ≤ 0,001). Særligt 8 tilfælde viste et Efficacy Index lavere end 25 procent (32 procent), 8 tilfælde i intervallet mellem 25 og 50 procent, 5 tilfælde (20 procent) i intervallet mellem 50 og 75 procent og 4 tilfælde (16 procent) højere end 75 procent. Derudover rapporterede 4 patienter (16 procent) en mindskning af svimmelhedsanfaldenes varighed.

   ”Vore data bekræfter de studier som tidligere er blevet publiceret; en signifikant reduktion af svimmelhedsanfald i løbet af behandlingen. 16 af vore 25 patienter havde en signifikant respons til behandlingen med SPC Flakes.”

   

  Ordstyrerens sammenfatning

  Jan G Bruhn udtrykte sin tilfredshed med minisymposiet.

  – Vores minisymposium var værdsat og velbesøgt. 250 specialister fra hele verden lyttede og tog del i forskningsresultaterne fra tre af hinanden uafhængige centre i tre forskellige lande – resultater som alle pegede i samme retning.

  – Noget der glædede mig var Professor Tristram Lesser fra Liverpool, som hudløst ærligt indledte sit foredrag med at fortælle om hensigten med sit kliniske forsøg: at bevise at AF er virkningsløst. Ganske hurtigt fik han dog en anden opfattelse tilstod han.

  – Glædeligt var det også med professor Roberto Teggi fra Milano, som ikke bare fremlagde overbevisende forskningsresultater, men endda har strukturen klar til den fortsatte forskning. Han vil gå videre og undersøge non-responders.

  – Lektien man kan drage af minisymposiet er at vores levnedsmidler ikke bare er næringstilførsel. De har ofte endda en helbredende effekt.

   

  En tilfreds Kongresgeneral

  Professor Maurizio Barbara, MD, PhD, fra Sapienza Universitet i Rom var symposiets general. Til POA Pharmas udsendte udtrykte sin store tilfredshed:

  – Efter 22 år er verdenskongressen om Ménières sygdom tilbage i Rom. Jeg tolker det som et tegn på at man sætter pris på den forskning der sker på Sapienza universitetet.

  – De medicinske fremskridt for behandling af Méniéres sygdom har med tiden haft den konsekvens at behovet for kirurgi gradvist bliver mindre.

  – Et andet område som er i stærk udvikling  er diagnostiske metoder, som f.eks. MRA ved ”endolymphatisk hydrops” i inderøret.

  – Det glæder mig også at se AMMI-onlus, den nationale patientforening for Ménière-ramte blandt udstillerne.

     Afslutningsvis nævnte professor Barbara at han tilbragte tre år på Karolinska Instituttet fra 1988. ”I had a PhD in Inner Ear Function”.

     La Sapienza (”Visheden”) i Rom er Europas største universitet og et af de større i verden i antal studerende.

     Universitetet blev grundlagt i år 1303 af pave Bonifatius VIII.

   

  -oOo-

   

  Referenser

   

  1. Antisecretory Factor: A Clinical Innovation in Meniere’s Disease?

  Per Hanner, Eva Jennische and Stefan Lange.

  Taylor & Francis ♯ healthsciences

   

  2. Antisecretory factor-inducing therapy improves the clinical outcome in patients with Meniérè’s disease.

  Hanner P, Rask-Andersen H, Lange S, Jennische E.

  Acta Otolaryngol 130(2): 223-227, 2010.

   

  3. Antisecretory Factor–Inducing Therapy Improves Patient-Reported Functional Levels in Meniere’s Disease

  Samuel C. Leong, MPhil, FRCS(ORL-HNS); Surya Narayan, MS, DLO, FRCS(ORL-HNS); Tristram H. J. Lesser, MS, FRCS

  Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2013; 122: 619-624.

   

   

   

  Leave a reply →